Pravidla nakupování
Obecná ustanovení
Veškeré vztahy mezi prodávajícím - společností Vetbazar s.r.o a mezi nakupujícími se řídí platnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Aktuální verze kupní smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky je k dispozici zde:


Expedice
Zboží, které je skladem, je expedováno do 7 dnů od obdržení platby nebo od potvrzení objednávky. Náklady na dodání zboží (pokud nebude domluveno jinak) budou připočteny k ceně zboží. O dostupnosti zboží, které není skladem, bude objednávající vyrozuměn neprodleně poté, co zboží přijde na sklad.


Cena dopravy
Osobně Praha, Brno - 0Kč, Obchodní balík -cena se řídí platným ceníkem České pošty nebo ceníkem dopravce dle dohody.


Platby
Při objednání zboží bude vystavena zálohová faktura. Číslo účtu pro platby: 2471838001/5500.
Jako variabilní symbol slouží číslo objednávky. Konstantní symbol: 0008


Záruka a reklamace
Zboží nabízené v našem obchodě je nové nebo použité. Stupeň opotřebení výrobků je vždy výslovně uveden u konkrétního zboží a podle jeho stavu se také popřípadě nabízí nebo nenabízí záruka. Obecně platí, že zboží nabízené bez záruky je podstatně levnější než zboží nabízené se zárukou a prodává se "tak jak je". U zboží u kterého se nabízí záruka je to výslovně uvedeno v katalogu spolu s délkou záruční doby.

U výrobků označených jako "použité" je třeba počítat s běžným stupněm opotřebení, které je většinou ještě podrobněji popsáno ve specifikaci zboží. Takovéto výrobky se prodávají tak jak jsou bez záruky. Kupující má právo se s výrobkem seznámit a popřípadě si ho nechat předvést na provozovně prodávajícího. Po dohodě je možné si k takovýmto výrobkům zakoupit nějakou formu záruky.

Stav "jako nový" znamená, že výrobek je v dokonalém stavu, ale byl již vybalen a krátkodobě používán. Na takovéto výrobky se vztahuje zkrácená záruční lhůta - 6 měsíců.

Výrobky označené jako "nové" jsou nepoužité, ale vzhledem k tomu, že byly většinou nakoupeny v zahraničí nebudou obsahovat české návody a/nebo další dokumentaci.


Záruka funkčnosti
U vybraných druhů zboží je možno za příplatek si zakoupit rozšířenou záruku funkčnosti. Pokud během záruční doby dojde k jakékoliv závadě, která bude uznána jako oprávněná reklamace, má kupující nárok do 24 hodin na výměnu výrobku za funkční. Tento výrobek bude moci bezplatně používat až do doby, než bude původní zboží opraveno a dopraveno zpět ke kupujícímu (to vše samozřejmě na náklady prodávajícího). Takovýmto způsobem se může kupující pojistit proti závadám na důležitých přístrojích.


Vrácení zboží
Zboží zakoupené u nás je možno po telefonické domluvě vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od data převzetí zboží. (Ze zákona č. 40/1964 Sb. (občanského zákoníku) máte dle § 53 odst. 6 právo odstoupit od smlouvy která byla uzavřena přes internet, a to do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud tedy po obdržení zásilky zjistíte, že vám zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ji bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně zpět zaslány peníze. Vrácené zboží musí být zabaleno v nepoškozeném obalu, nesmí být používané a musí být kompletní (včetně úplných dokladů). V takovém případě je zboží třeba dopravit zpět na adresu provozovatele a po kontrole zboží bude kupujícímu vrácena plná cena (bez nákladů na dopravu). Ochrana osobních dat Provozovatel serveru Vetbazar se zavazuje, že zpracování a nakládání s vašimi osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. Uchovávaní data slouží pouze pro vnitřní potřebu provozovatele tak, aby bylo možné vyřídit obchodní případ a popřípadě v budoucnu poskytnout podporu kupujícímu. Získaná osobní data nebudou poskytnuta třetí straně. V případě registrace nebo jiného kontaktu s námi nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.
© 2006-20013 Vetbazar s.r.o., kontakt: info@vetbazar.cz